Relatietherapie

Bijna elke relatie begint met twee mensen die ooit, kort of lang geleden, verliefd waren. Zij deden er bijna alles aan om bij elkaar te zijn en elkaar te voelen. Soms bestond de buitenwereld nog amper. Zij waren sterk op elkaar betrokken, deelden als bijna vanzelf elkaars verlangens en interesses en maakten grootse plannen voor een leven samen in de toekomst.

Maar een relatie is geen sinecure. Niet ‘sine cura’! 

Een goede en duurzame relatie vraagt veel zorg en zorgzaamheid. En soms schieten die te kort. De spontaniteit en evidentie van het begin blijven niet zomaar voortduren. Dat verliezen mensen wel eens uit het oog. 

Het leven stelt trouwens zoveel eisen en de tijd gaat zo snel dat partners er soms nog nauwelijks toe komen echt samen te zijn, gevoelens en gedachten uit te wisselen en de verbondenheid te voeden. Verliefdheid wordt niet vanzelf liefde en al zeker niet in minder gemakkelijke tijden. Liefde vraagt engagement en veel inspanning. 


Geen relatie zonder problemen

Hieronder neem ik je mee in een relatieverhaal. Over hoe verbondenheid en autonomie soms hand in hand gaan, maar soms ook haaks op elkaar staan. Over de problemen die zich sowieso in meer of mindere mate stellen en crisissituaties die een relatie op de proef kunnen stellen. 
 
Deze vaak harde confrontaties met de realiteit hoeven niet het einde van een relatie te betekenen. Of een relatie hoeft niet te verzanden in eindeloos gekibbel of een kil naast elkaar leven. 
 
Als er voldoende basis is en als er voldoende motivatie en engagement zijn om uit het dal te klimmen en elkaar op een andere en betere manier terug te vinden, is er zeer veel mogelijk. 


Soms heb je een inspirerende moderator nodig 

Misschien komen jullie er niet alleen uit en hebben jullie een moderator nodig, iemand die het gesprek in goede banen leidt en echte communicatie mogelijk maakt. Gesprekken thuis die telkens opnieuw vastlopen of in ruzie en verwijten escaleren, zijn misschien een goed bedoelde poging, maar gaan jullie niet voldoende vooruithelpen.


In een therapeutische setting luisteren naar en praten met elkaar is echt anders en kan veel veranderen! 

Ik wil hiermee niet zeggen dat elke relatietherapie met een ongelooflijk succes en nieuwe verliefdheid eindigt. Soms sturen mensen hun verwachtingen bij en leren ze elkaars eigenheid beter appreciëren. En ja, soms is de kloof te groot en is het beter dat de wegen scheiden. Maar met een moderator op de achtergrond gebeurt dat minder overhaast en emotioneel. Beide partners hebben dan meestal meer vrede met de uitkomst. 

En vergeet vooral niet: eigenlijk begint elke relatietherapie met twee verliefden. Het loont alleszins de moeite nog even achterom te kijken. In je gedachten en in je gevoel en ook in de therapeutische setting.

             Que ce soit dimanche ou lundi
             Soir ou matin minuit midi
      
             Dans l’enfer ou le paradis
             Les amours aux amours ressemblent
             C’était hier que je t’ai dit
 
             Nous dormirons ensemble
 
             (Louis Aragon, Nous dormirons ensemble, Le Fou d’Elsa, 1963,
              Jean Ferrat chante Aragon)