Ik als therapeut

Zelfkennis als uitgangspunt

Zonder mijn eigen analyse was ik nooit geworden wie ik ben en had ik nooit gewerkt zoals ik het doe. Ik heb zelf aan de andere kant gezeten, zoals men dat zo mooi zegt. 
 
Ik weet hoe moeilijk het kan zijn het diepste van jezelf te verwoorden en aan een ander toe te vertrouwen. Hoe groot de opluchting achteraf kan zijn. Maar ook hoe scherp het verdriet kan zijn en hoe de boosheid kan razen. En toch je geborgen en veilig voelen, in die therapeutische setting. 

 

Praten helpt. Ieder op zijn eigen tempo      

Ik weet hoeveel het betekent te praten, de dingen onder woorden te brengen, je eigen levensverhaal te construeren en reconstrueren. 
En de aandacht en het begrip van die andere (jawel, de therapeut) te ervaren. Een rake opmerking, een onverwachte vraag, de uitnodiging een uitspraak te verhelderen of vanuit een ander standpunt te bekijken. 
Een stilte, die niet hinderlijk, maar goed en vol begrip aanvoelt. Niet alles is meteen benoembaar. En dat hoeft ook niet. 
 
Het is belangrijk niet te overhaasten. Dat doen we in het dagelijkse leven al genoeg. Het kan heel veel moeite kosten bepaalde pijnlijke ervaringen te verwoorden. En het kan dan uiterst belangrijk zijn te temporiseren. 
Je hoeft niet bang te zijn dat je te zeer door emoties overweldigd word. Ik zal daarop letten. Psychotherapie is geen instant business met enkele altijd geldende oplossingen. 
 
 

Waarom voor mij als psychotherapeut kiezen?   

Ik heb een psychoanalytische opleiding, maar heb van bij het begin waardevolle elementen uit andere belangrijke stromingen in mijn werk geïntegreerd. En vooral, elke psychotherapeut is zelf een unieke persoon, die een bepaald gedachtegoed en een bepaalde benaderingswijze op zijn eigen manier toepast. 
 
Sinds 1992 heb ik een zelfstandige praktijk in Leuven. Ik heb altijd zowel met individuen als koppels gewerkt. Soms ook met hele gezinnen of ouder-kind combinaties. Ik heb dus veel ervaring en veel kennis. Daardoor kan ik een veilige setting en juiste context creëren, waarin op korte tijd soms heel veel ten goede kan gebeuren en veranderen. 
 
Ook na al die jaren blijft elke therapie een aparte ervaring, een unieke belevenis, de ontmoeting met een persoon of combinatie van personen. Elke cliënt krijgt mijn exclusieve aandacht en volle engagement. 
De elementen die voor mij in elke begeleiding centraal staan zijn de uniciteit en het verlangen van de persoon (of personen). Wie ben ik, vanwaar kom ik en waar wil ik naartoe? Jouw of jullie unieke verhaal staat centraal. 
 
          Wie ziet doorheen de bomen nog het bos?
          Kom, ik wil jou de bomen leren zien en alzo
          opnieuw het bos ontdekken. 
          Of we gaan samen op weg door het bos,
          vrij en ongedwongen, en ik leer jou
          naar de bomen te kijken. 
 
          Gewoon, zomaar. 
          Of niet gewoon.

 

 

Het eigen leven als levensles

Mijn grootste levensles was uiteraard het leven zelf en al zijn peripetieën. Het is niet altijd gemakkelijk geweest. Mijn parcours was vaak best hobbelig en bochtig. Dat was en is soms zwaar en frustrerend, maar ook leerzaam en verrijkend. Het is vooral menselijk. Wie bereikt in één rechte lijn de eindmeet of zijn einddoel?
 
Mijn eigen psychoanalyse was een enorme hulp. Het was een vaak pijnlijke confrontatie, maar zij heeft mij toch vooral geleerd mijn eigen verlangens te exploreren en vorm te geven aan mijn eigen leven. Zij heeft mij veel inzicht en een grotere tevredenheid bezorgd. Ik kan nu veel beter met mezelf en mijn verleden leven. 
 
Door mijn eigen analyse en mijn werk als psychotherapeut sta ik sowieso vaak stil bij de dingen. Reflectie, introspectie, met een open blik of vanuit een andere hoek de dingen bekijken, opnieuw en opnieuw. Inzien en voelen en weten waar ik heen wil.
Wie ooit in therapie is geweest of gaat, vervolgt zijn weg met dit geschenk of deze gave, met deze extra skill of tool. De bestemming wordt duidelijker en de reis interessanter en aangenamer. 
 
Ik heb geleerd met vallen en opstaan. En ik weet dat het de moeite loont. Ik wil jou of jullie graag helpen hetzelfde te ervaren. 


Niet piepjong meer…

          … en nooit te oud om te leren!
         
          (Ik zag onlangs op VRT-nieuws een honderdjarige, die nooit had 
           leren zwemmen en het zo graag wou leren. Zij volgt nu - 
           met plezier - watergewenning. Ferm toch!)
 
Mijn jarenlange ervaring als psychotherapeut betekent uiteraard dat ik niet piepjong meer ben. Ik voel me nog altijd jong van geest en werk graag met jonge mensen, maar door mijn leeftijd heb ik ook meer affiniteit met de problematieken van middle aged en oudere personen gekregen. 
 
Ik richt me niet meteen tot de honderdjarigen! Wel tot de generaties die minder dan de huidige jongvolwassenen vertrouwd zijn met het concept en de werkzaamheid van psychotherapie, tot de middle aged (plusminus 40 tot 65 jaar) en late volwassenen (plus 65 jaar). 

Laat je niet afschrikken! Ik heb goede ervaringen met 50-, 60- en 70-plussers. De stap naar psychotherapie is misschien groot, maar ik verzeker je: praten in een veilige setting met een onbevooroordeeld iemand helpt


Welke extra’s heb ik nog te bieden? 

Door mijn fascinatie voor taal en literatuur en mijn literair-filosofische opleiding heb ik een goede talenkennis. Ik ben geen native speaker, maar sessies in het Frans of Engels vormen geen probleem. Zij zijn een extra uitdaging.
Ik heb veel ervaring met anderstalige individuen en koppels met verschillende moedertalen. Denk bijvoorbeeld aan alle doctorandi, post-doctorandi en expats, die voor de KULeuven, IMEC of AB InBev werken.
 
Het is een uitzonderlijk voordeel met telkens nieuwe mensen te mogen werken. Zij komen met een expliciete of impliciete hulpvraag en maken mij deelgenoot van hun persoonlijk en uniek levensverhaal. De klacht of het probleem treedt op de voorgrond, maar situeert zich binnen een particuliere context. 
Die context omvat zowel het persoonlijke als het familiale, professionele, socio-economische en algemeen maatschappelijke leven van de cliënt. De verhalen van mijn cliënten verruimen mijn kijk op de wereld en maatschappij met telkens opnieuw zeer particuliere voorbeelden.
 
Ik probeer zo flexibel mogelijk te zijn en werk zonder wachtlijst. Ik werk zowel overdag als ’s avonds. Ik ga ervan uit dat iemand met een hulpvraag liefst zo vlug mogelijk gehoord wil worden en werk daarom niet met een wachtlijst. Het heeft misschien al veel moeite gekost om contact op te nemen. Met wat goede wil van mijn en jouw kant vinden we meestal binnen de paar dagen of een week een plaatsje in mijn agenda. 


In elk geval… mijn blik blijft ruim

Onafhankelijk van mijn vorming, leeftijd en eigen levensverhaal blijft mijn blik ruim. Ik blijf enthousiast, geëngageerd en geïnteresseerd. In de uniciteit en het verlangen van de individuele persoon en de eigenheid van een specifieke relatie, in de context ervan en het maatschappelijk gebeuren. 
En dat zal altijd zo blijven. Er is volgens mij geen andere waardevolle benadering mogelijk. 
Opleiding

Tal van opleidingen en workshops over specifieke problematieken en benaderingen. 
 
Basisopleiding:
Psychoanalytische opleiding, Le Champ Freudien en De kring voor psychoanalyse van de New Lacanian School, Brussel, Gent, Brugge
Specialisatie in de Familiale en Seksuologische Wetenschappen, KULeuven
Master in de Familiale en Seksuologische Wetenschappen, KULeuven
Master in de Letteren en Wijsbegeerte, KULeuven, UFSIAntwerpen
 
Aristoteles, Ethica Nicomachea, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Christine Pannier en Jean Verhaeghe, Groningen, Historische Uitgeverij, 1999
(hiermee sponsorde ik mijn parcours, mijn opleiding en psychoanalyse!)