Begeleidingstraject

Fijn dat je op mijn website en in deze rubriek bent beland. Een eerste stap! Een teken van moed en durf. Want je komt natuurlijk niet zomaar op mijn website. Het betekent dat je met een probleem zit, waarmee je niet direct bij iemand terecht kunt en dat je hulp zoekt. Geen probleem, schaam je niet. 
 
          Realiseer je dat iedereen regelmatig met een probleem geconfronteerd     
          wordt, waarvoor hij of zij niet direct een oplossing heeft. 
 
Wanneer je het gevoel hebt dat je vastzit, denk dan vooral niet te lang dat de problemen zich met de tijd wel vanzelf zullen oplossen. Het kan natuurlijk dat je op eigen kracht uit de moeilijke situatie geraakt. Maar vaak zal je merken dat alle denken en gepieker je niet veel verder helpen.
Misschien of waarschijnlijk heb je al met vrienden of familieleden gesproken, maar heeft jou dat niet echt wijzer of misschien zelfs verwarder gemaakt. Die mensen bedoelen het uiteraard goed, maar zij zijn te nauw bij jou betrokken en hebben hun eigen idee. En ja, dan zie je door de bomen het bos niet meer….
 
          Zoek dan hulp bij iemand die ervaren en deskundig is en jou in alle 
          neutraliteit en met volle betrokkenheid helpt jouw eigen weg te zoeken. 
          Je bent niet alleen! En praten helpt echt!    
 
Sinds 1992 heb ik een zelfstandige praktijk als psychotherapeut in Leuven. Vele cliënten zijn gekomen en gegaan, jongvolwassenen, mensen van middelbare leeftijd, adolescenten en ook ouderen. Ik heb altijd zowel individuele therapie als relatietherapie gegeven.
 
In de rubriek ‘Wie ben ik? Ik als therapeut’ kun je ook veel lezen over mijn werk en aanpak. 
 
Hier sta ik stil bij enkele belangrijke kenmerken van een begeleidingstraject:
 
          De eerste stap

          Je bent niet gek!

          Van kennismaking tot engagement

          Geen pasklaar recept

          Geef je symptoom woorden

          Inzicht als weg naar meer welbevinden

          Van oplossingsgerichte tot psychoanalytische therapie

          Wanneer eindigt een therapie?

De eerste stap

 De meeste cliënten (of patiënten, zo je wil) komen bij mij terecht op verwijzing van hun arts, via via of omdat zij mij op het internet vonden. 
          
Soms heeft de cliënt een verwijsbrief van zijn arts, soms heeft hij al een en ander via het contactformulier meegedeeld of heeft hij een spiekbriefje bij zich. Geen enkel probleem. Liefst geef ik mijn cliënt gewoon het woord.
 
‘Gewoon’ is veel gezegd, want het is sowieso niet gewoon. Voor de meeste mensen is het ‘de eerste keer’. Je zou voor minder nerveus zijn! Anderen hebben al een hele voorgeschiedenis van psychotherapie achter de rug en hopen dit keer iets meer te vinden. Sommigen lopen al jaren met een verwijsbriefje rond. En toch komt er dan die dag…
 
          Voor wie graag even doordenkt of filosofeert…
          Ik verkies zelf de term cliënt boven patiënt, omdat een ‘patiënt’ (Latijnse pati, 
          patior) ‘lijdt, ondergaat, hulp krijgt’. Een ‘cliënt’ maakt gebruik van de diensten 
          van iemand. Dat klinkt actiever en wijst meer op gelijkwaardigheid. Ik ben er 
          om jou bij te staan, om jou via de gepaste interventies tot jouw eigen ware 
          kennis en inzicht te brengen. Mijn kunst of vaardigheid is de ‘maieutiek’, de 
          kunde van de vroedvrouw - of de Socratische methode, zoals gebruikt in de 
          dialogen van Plato.   
  

Je bent niet gek!

 Denk vooral niet dat je gek of abnormaal bent. Het is gewoon menselijk dat je een beetje nerveus bent en niet goed weet wat jou te wachten staat. In elk geval ‘chapeau’! Je hebt de stap gezet. 
 
Zoals gezegd, geef ik jou liefst het woord. Zonder veel voorafgaande bedenkingen of verklaringen. Neem je tijd en zeg waarom je hier bent, wat jou hier brengt, waarom je nu naar mij komt. Probeer ‘gewoon’ te zeggen wat er door je gedachten gaat. 
 
Ik besef maar al te goed dat dit niet eenvoudig is, maar er hoeft echt niets. Ik verwacht geen welbespraakt exposé of een systematische uiteenzetting. 
Neen, ik wil jou horen. Ik wil horen wat jou bij mij brengt. Ik wil een mens horen die zich, misschien moeizaam, probeert uit te drukken en naar woorden zoekt. Zo komen wij het dichtst bij wat jou bezighoudt. Ik wil geen lijstje met standaardvragen invullen. 
 
De kans is groot dat je nauwelijks kan verwoorden wat je wil zeggen. ‘Wat moet ik zeggen?’ Of dat je niet verder komt dan: ‘ik weet het niet, het gaat niet’. Ja, misschien heb je zelfs geen duidelijk omschreven hulpvraag. 
Goed! Daarvoor kom jij naar mij. Wij gaan samen woorden zoeken, de dingen benoemen, ‘het’ benoemen. 

Van kennismaking tot engagement

Ik kan je geruststellen, zo’n kennismaking of eerste gesprek valt meestal erg goed mee. Mijn jarenlange ervaring helpt me de juiste context en een veilige setting te creëren. 
 
Ik ben geïnteresseerd in jouw verhaal! Ik oordeel niet en ik wil niet zo vlug mogelijk een diagnose stellen en jou die meedelen. Ik wil ook niet zo vlug mogelijk mijn mening en mijn oplossing voorstellen. 
Een therapeut oordeelt niet. Ik ben niet de norm van jouw verlangen en keuzes. Herinner je! Ik ben de vroedvrouw, die jou helpt te bevallen van jouw eigen verlangens en keuzes. En ik leg jou niet vast in een diagnose, die verandering alleen in de weg staat.
  
Als ik mijn interesse in jouw verhaal kan overbrengen en jij zelf geïnteresseerd raakt, zijn we al een heel eind op weg. Want dan ga jij vanzelf woorden gebruiken en je verhaal construeren, reconstrueren
 
Daarbij help ik jou. Denk vooral niet dat ik niets doe of alleen maar luister! Ik engageer mij telkens voor honderd procent en geef mijn volle aandacht aan de unieke persoon die voor mij zit. En ik kom tussen waar het moet of wenselijk is. Ik stel vragen en probeer te begrijpen. Met de jaren en met mijn ervaring zijn mijn interventies talrijker geworden. 
 
De kennismaking of maximum een paar sessies maken duidelijk of er een klik is of niet en of we op een invoelende en efficiënte manier kunnen samenwerken. Mijn ervaring leert me dat dit met de jaren en dus ervaring steeds gemakkelijker gaat. 
De passie voor mijn job is daarbij een welgekomen gast! Ik stap zonder moeite, ongedwongen en onbevooroordeeld, mee in jouw verhaal. Jouw verhaal is essentieel, ik kan niet zonder. 
 
Ik engageer me, maar ik verwacht van jou ook een engagement. Ik verwacht van jou de bereidheid om te spreken. Spreken over emoties, pijn en verandering is niet gemakkelijk. Maar je zal vlug ervaren dat het goed doet te verwoorden wat er in jou omgaat en je verhaal te vertellen, te construeren.
 
Cliënten weten vaak niet wat ze moeten of kunnen verwachten van een therapie. Of ze hebben al heel verschillende dingen gehoord. En ze willen graag uitleg. Vanzelfsprekend.
Ik geef uitleg, maar houd die tegelijk graag vrij beperkt en begin liefst niet met een theoretische uiteenzetting. Met wat je hier leest, kom je al een heel eind. Het is de bedoeling dat je geholpen wordt en vooruitkomt, niet dat je een theoreticus wordt. Vertraag je eigen proces niet door te veel metacommunicatie. 
Buiten de sessies kan je, zo gewenst, je achtergrondkennis vergroten met interessante literatuur. Ik help je hierbij graag op weg. En in de loop van de sessies wordt alles sowieso duidelijker en komt er meer uitleg.


Geen pasklaar recept

Je hebt het al begrepen. Ik heb geen pasklaar recept en geen algemeen geldend en vastliggend begeleidingsplan. Elke begeleiding is anders, elk therapeut-cliënt contact is anders. Omdat elke persoon, elke cliënt uniek is en een uniek levensverhaal heeft.
 
Ik heb geen pasklaar recept en ik kan nog minder iets uit het leven van mensen ongedaan maken. Ik kan mensen wel helpen negatieve ervaringen een plaats te geven en achter hen te laten en met een nieuw elan het heden binnen te treden en de toekomst tegemoet te gaan. 
 
Er zijn uiteraard een aantal leefregels, die altijd en voor iedereen gelden en die jouw fysieke en mentale toestand ten goede komen. Het loont de moeite daar tijd voor te nemen en die regels samen eens door te nemen. Hoever staat het met de voeding, slapen, beweging nemen, sociale contacten hebben, ontspannen?  
Hoever slaag je erin af en toe uit de ratrace te stappen of het ritme van ‘métro, boulot, dodo’ te doorbreken?
Tijd maken! De to do lijstjes aan de kant leggen en in het hier en nu ‘mindful’ bezig zijn. Zoals je weldra tijd maakt om in therapie te gaan!
Voor anderen is het net andersom. Hoever slaag je erin te ontwaken uit de apathie en iets te doen? Een blokje rond te wandelen en wat verse voeding in de buurtwinkel te halen?
 
Vaak volstaan die leefregels niet of lukt het gewoonweg niet ze na te leven. En is er meer nodig. Is er maatwerk nodig. Psychotherapie is een traject op maat! Een traject op maat van de persoon.
Omdat elke persoon uniek is en zijn eigen, persoonlijk levensverhaal heeft. 
 
 

Geef je symptoom woorden

Je komt naar me toe omdat je je niet goed voelt. Je hebt een probleem. Je hebt fysieke of psychische klachten
En er is geen medische, somatische verklaring of oplossing voor. Je bent niet ‘ziek’.
 
Misschien kan je alleen een symptoom of vage klacht noemen. Het loopt niet zoals je zou willen. Je weet het niet. Goed, dan gaan we jouw symptoom aan het woord laten
 
Het is als therapeut niet mijn taak een symptoom zo vlug mogelijk weg te werken. Neen! Het is mijn taak jouw symptoom of symptomen woorden te geven. Want alleen dan is het mogelijk echte verandering te realiseren, inzicht te brengen en jouw gevoelsbeleving te verbeteren en verrijken. 
Besef dat jouw symptoom of klacht een verhaal verbergt.
 
Een crisis of een zware dip is pijnlijk en confronterend, maar dwingt je tot bewegen, tot het zoeken naar een uitweg. Een crisis is vaak nodig om de zo nodige verandering op gang te brengen. We gaan samen op weg
 
We gaan samen op weg en we kennen voorlopig de bestemming niet. Je wil beter worden, je beter voelen, dat is duidelijk. Maar hoe dat moet gebeuren, weet je vooralsnog niet. Anders zat je niet bij mij!
Dan was je misschien volop aan het solliciteren. Of zaten jij en je partner bij een advocaat. Dus misschien toch maar beter zo. 
We kennen de bestemming nog niet, maar de reis is interessant. Ik zou durven te zeggen: hoe minder gericht, of misschien zelfs verkrampt, je naar een bestemming zoekt, hoe interessanter de reis wordt. En hoe juister je uiteindelijke bestemming zal zijn. Je leert jezelf kennen, beter en beter. 
 
Verbaas je niet als je aanvankelijk precies alleen maar meer vragen krijgt. Dat is goed. We zijn ‘het’ aan het benoemen en daardoor krijgen wij meer greep op wat jou zo bezighoudt. 
Soms kan je je aanvankelijk ook minder goed voelen, omdat al die pijnlijke ervaringen nog meer door je hoofd spoken. Dan is het goed te weten wanneer er een volgende afspraak komt en je spoken tot dan het zwijgen op te leggen. 
 
Je beseft alvast reeds beter dat er geen pasklaar recept of instant oplossing bestaat. Ik zou jou daar alleen te kort mee doen. 
Vaak of meestal moeten we achter je symptoom naar de onderliggende oorzaken van je klacht kijken. Jouw symptoom gaat ons dat vertellen, gaat ons de weg wijzen.  
Hoe je telkens opnieuw dezelfde problemen ondervindt of in dezelfde onbehaaglijke situaties terechtkomt. Ongetwijfeld komen we dan bij jouw levensloop of verleden terecht. Want de oorzaken van vele problemen en klachten vinden we daar. 
 
Meestal is er niet één grote oorzaak. Ook zonder trauma of een alles overheersend life-event kan het dat je bepaalde mechanismen geleerd hebt, die jou het leven blijvend moeilijk maken. Door een ongelukkige samenloop van oorzaken
Misschien heb je telkens opnieuw dezelfde negatieve ervaringen meegemaakt of heb je te veel positieve ervaringen gemist. En dat kan inderdaad tot op vandaag een negatief effect op je leven en relaties hebben. 
 

Inzicht als weg naar meer welbevinden

Om op een betere, op een voor jezelf en je omgeving constructieve manier met situaties en problemen om te gaan, is er dus inzicht nodig, veel inzicht. 
Misschien zeg ik beter: herhaald inzicht. Je gaat niet veranderen en je beter voelen door eenmalig een mooie theoretische uitleg te krijgen of door zelf eenmalig een verband te leggen en een inzicht te verwerven. 
 
Je gaat in de sessies en in de (re)constructie van je levensverhaal merken dat je telkens op dezelfde dingen botst, dezelfde valkuilen, dezelfde negatieve ervaringen en reacties. Op die manier krijg je een doorleefd inzicht en ga je je ook anders voelen. En je gaat ook anders met situaties en personen omgaan. Je gaat positieve, constructieve copingmechanismen leren hanteren. 
Extra winst! Je gaat ook in de toekomst, bij soortgelijke situaties of problemen, anders en beter reageren. Je gaat meer en meer jezelf zijn, jezelf durven te zijn. 
 
Nu begrijp je zeker dat ik niet de meester wil zijn, die alles weet. Ik heb het antwoord niet, ik kan niet in jouw plaats kiezen of beslissen. Daarmee zou ik jou echt geen enkele dienst bewijzen. 
Maar ik laat jou niet alleen, ik laat jou niet alleen zwoegen of aanmodderen. Integendeel! Ik loop met je mee, niet voor of achter jou, maar naast jou. Herinner je! Ik ben de vroedvrouw!
 
Mijn interventies dienen om jou vooruit te helpen in de zoektocht naar jezelf. Ik werp een ander licht op wat je zegt of toon een andere invalshoek. Ik ontsluit een andere zienswijze of benadering. Ik ondersteun en faciliteer jouw proces. Ik kom tussen, soms heel subtiel, soms met gerichte vragen of opmerkingen, soms met oefeningen die we samen bedenken, soms confronterend. 
 
De uniciteit en het eigen verlangen van mijn cliënt en mijn respect daarvoor blijven centraal en essentieel. 
 
 

Van oplossingsgerichte tot psychoanalytische therapie

De therapeutische begeleiding, die ik geef is een inzichtgevende en resultaat- of oplossingsgerichte gesprekstherapie, die vaak kortdurend is. Door mijn psychoanalytische achtergrond heb ik zowel oog voor de bewuste als onbewuste elementen in je verhaal, in je problematiek. 
 
Sommige inzichten laten zich vrij gemakkelijk ontsluieren en ontvouwen. Sommige oplossingen dienen zich in de loop van de gesprekken haast vanzelf aan. Dan kunnen enkele of een beperkt aantal sessies volstaan. 
Tenzij je zo gefascineerd bent geworden door je eigen levensverhaal dat je meer wil! Of misschien wil je met een lagere frequentie doorgaan om af en toe samen met mij te reflecteren en recapituleren. 
 
Het kan ook dat je jezelf als het ware permanent saboteert. Negatieve ervaringen uit het verleden kunnen hun tol blijven eisen en negatieve mechanismen kunnen zich blijven herhalen. Dan moeten we die ervaringen uit het verleden bewust maken, een plaats geven en in de mate van het mogelijke verwerken. 
We proberen samen die onbewuste mechanismen bewust te maken, zodat zij hun greep op je heden en toekomst verliezen. Je ontwikkelt betere intrapsychische en intermenselijke mechanismen en leert betere copingmechanismen hanteren. 
 
          Even wat theoretischer…
          Door een gerichte analyse van de klacht of het symptoom, een minutieuze 
          anamnese van het heden en verleden van de cliënt en een exploratie van 
          zijn of haar verlangen komen we snel tot een precieze omschrijving van de 
          problematiek, tot een duiding van het geblokkeerde of gefrustreerde 
          verlangen en van de obstakels in het leven van de cliënt. 
 
Of het nu om een kortdurende, oplossingsgerichte of een diepgaandere psychoanalytische therapie gaat, de essentie blijft dezelfde. 
 
          Hoe kan jij - met jouw realiteit en verleden, met jouw kansen en beperkingen 
          - jouw verlangens het best mogelijk realiseren? Wat is jouw optimale recept? 
          Ik zoek samen met jou naar jouw eigen, specifieke oplossing op maat van 
          jouw persoon en jouw hulpvraag. 
 
Jouw verhaal biedt de bouwstenen waarmee we gaan puzzelen. Hoe kan jij op dit moment van je bestaan met de bouwstenen van je leven de puzzel leggen die het best bij jou past? 
 
Wat is jouw weg? Via welke weg vind jij het meest energie en harmonie en het meest welbevinden?

Wanneer eindigt een therapie?

Een therapeutisch traject eindigt sowieso op een bepaald punt. Waar en wanneer?
Soms kunnen een beperkt aantal sessies nieuwe inzichten genereren en een proces van positieve verandering in gang zetten. 
 
          Dat heb ik al zeer vaak zien gebeuren. Hoe iemand voluit durft te beseffen 
          waarom hij zich niet goed voelt, door een vastgelopen en frustrerende 
          werksituatie bijvoorbeeld. Of hoe partners, in aanwezigheid van een 
          moderator, durven te zeggen wat hen dwars zit en met wederzijds 
          begrip een nieuwe start nemen. 
 
Soms is de pijn te groot en de bagage uit het verleden te zwaar en zijn er meer sessies nodig. Het is belangrijk jezelf tijd te gunnen en je eigen tempo te respecteren. 
 
Jij beslist zelf over het einde van een begeleiding. Ik zal jou wel mijn mening meegeven. Misschien vind ik het te vroeg om de begeleiding stop te zetten of vind ik het raadzaam de begeleiding met een lagere frequentie voort te zetten om het goede resultaat te consolideren. Maar uiteindelijk ben jij of zijn jullie het die beslist of beslissen. 
 
Een stopzetting van een therapie betekent ook geen definitieve breuk. Soms keren cliënten terug, na weken, maanden of zelfs jaren. Daar is niets mis mee. Dat betekent niet dat je gefaald hebt.
Soms zoeken mensen opnieuw die vertrouwde plek, die specifieke, therapeutische setting om in een sfeer van neutraliteit en tegelijk grote betrokkenheid weer eens alles op een rijtje te zetten.